Image2
Homepage In Verkoop Ontwikkeling Gerealiseerd Nieuws Over Hillgate
Image3
Image1

Aansprakelijkheidsbeperking
Alhoewel wij uiterste zorg dragen voor correcte informatie op onze website, kunnen er echter in geen enkel geval rechten worden ontleend aan de inhoud ervan.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit m.b.t. de informatie, zoals deze is weergegeven op onze web-pagina's.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige vorm van schade ontstaan, direct of indirect, door bijvoorbeeld verlies van data-, gebruik- en/of opbrengsten, in welke vorm dan ook, i.v.m. het gebruik van de informatie, zoals weergegeven op onze webpagina's.

In geval van vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons.

© 2015 Hillgate Investments BV